Gamesilk dle Doymuyor

Gamesilk dle Doymuyor

Gamesilk baarl almalar, temiz ticaret anlay, kullanc gvenlii ve ticaret de drstlk ilkesi ile, KASAD (Kocaeli Aktif Sanayici ve adamlar Dernei ) tarafndan Mdrlerimizden Sadun KAYAya baarl almalar nedeniyle KOCAEL VALS. Ercan TOPACA tarafndan Plaket verildi.